Vanhan ja uuden testamentin kirjoitukset ovat sanatarkasti ja täydellisesti Jumalan inspiroimat ja sen tähden erehtymättömät.1  Niiden tarkoitus on johtaa meidät pelastukseen uskon kautta Jeesukseen Kristukseen. Koska ne ovat Jumalan täysin inspiroimat, ne toimivat auktoriteetteina, oppaina kristilliseen ymmärtämiseen, elämään ja palvelustyöhön.2  Kirjoituksiin ei tule lisätä mitään, niitä ei tule syrjäyttää tai muunnella traditioiden tai oletetun myöhemmän ilmestyksen perusteella.3  Jokainen opillinen muotoilu, joko uskontunnustus, synnintunnustus tai teologia, tulee tutkia ja testata pyhien kirjoitusten täyteen ilmoitukseen verraten.4  Kaikki ymmärrys, joka lunastuksesta on ymmärrettävissä kirjoituksista, on riippuvaista Pyhän Hengen antamasta valosta. Niinpä kaikkein tarkinkaan tosiasioihin perustuva tieto, joka on saatu eksegeesin (tekstinselityksen), tulkinnan ja käännöksien avulla, ei tuo kääntymystä eikä hengellistä ymmärrystä ilman Pyhän Hengen luomaa käsityskykyä Sanan kautta ja sen kautta, että Hän soveltaa Sanaa ihmisen sydämelle.5

Kolmiyhteinen Jumala. On vain yksi Jumala, ääretön, iankaikkinen, kaikkivaltias, täydellinen pyhyydessä, totuudessa ja rakkaudessa.6  Jumaluuden ykseydessä on kolme persoonaa: Isä, Poika ja Pyhä Henki, jotka ovat yhtäaikaisesti olemassa, tasaveroisia, yhtä lailla iankaikkisia.7  Isä ei ole Poika eikä Poika ole Pyhä Henki. Kuitenkin kukin on tosi Jumaluus. Yksi Jumala – Isä, Poika ja Pyhä Henki – on perusta kristilliselle uskolle ja elämälle.8

Jumala on taivaan ja maan Luoja.9  Kaikki on Hänen sanallaan tehty. Saman sanan kautta Hän ylläpitää kaikkea luomakuntaansa.10  Hän teki ihmisen olemaan kanssakäymisessä itsensä kanssa ja tarkoitti koko luomakunnan elämään kirkkautensa kiitokseksi.11  Luojana kolmiyhteinen Jumala loi maailmankaikkeuden ilman olemassa olevia materiaaleja tai evoluutioprosessia. Uskomme ensimmäisen Mooseksen kirjan seitsemän ensimmäisen luvun historiallisuuteen.

Ihminen luotiin mieheksi ja naiseksi, Jumalan kuvaksi ja kaltaiseksi.12  Ihmisen syntiinlankeemuksen kautta, Aadamin ja Eevan kautta, ihmiskunta on langennut pois Jumalasta ja turmellut kokonaan luontonsa. Itsessään ihminen on täysin kykenemätön palaamaan Jumalan luo.13  Langennut, syntinen ihmisyys, olkoonpa ominaisuuksiltaan tai saavutuksiltaan millainen hyvänsä, on ilman Kristuksen tarjoamaa pelastusta iankaikkisesti kadotettu ja vailla toivoa.14

Jeesus Kristus, Poika, on täysin Jumala ja täysin ihminen, ainoa pelastaja maailman synneistä.15  Hän on lihaksi tullut Sana, yliluonnollisesti Pyhästä Hengestä siinnyt, neitsyt Mariasta syntynyt ja oli täydellinen luonnossaan, opetuksessaan ja kuuliaisuudessaan.16  Hän kuoli ja vuodatti verensä ristillä sijaissovituksena koko ihmiskunnan synneistä. Hän nousi kuolleista omassa kirkastetussa ruumiissaan, nousi taivaaseen ja palaa kirkkaudessa.17  Hän on seurakuntaruumiin pää ja pimeyden valtojen voittaja. Hän hallitsee Isän Jumalan oikealla puolella.18

Pelastus, Jumalan lahja, tarjotaan Jumalan armosta uskon kautta Jeesukseen Kristukseen, Hänen sijaiskuolemassaan vuodattamansa veren perusteella.19  Kun ihminen tunnistaa, että tarvitsee Pelastajaa ja katsoo Kristukseen ja Hänen sijaissovitukseensa synnistä, Pyhä Henki synnyttää ihmisen uudesti iankaikkiseen elämään.20  Ei ole muuta nimeä kuin Jeesus Kristus, jonka kautta ihminen voi pelastua.21  Hänen suuren lunastustekonsa kautta on olemassa syntien anteeksiantaminen, vapautus maailman orjuudesta ja vapaus Hänen Hengessään.22

Pyhä Henki, Herra ja elämän antaja, näyttää todeksi maailmalle synnin, vanhurskauden ja tuomion. Hän yhdistää uskossa ihmisen Jeesukseen Kristukseen, synnyttää uudesti, ja asuu uudestisyntyneissä. Hän tuottaa heissä Pyhän Hengen hedelmää tehden heille mahdolliseksi kasvaa pyhityksen kokemuksessa.23  Pyhä Henki inspiroi profeetat, voiteli Jeesuksen Kristuksen palvelustyöhönsä, täytti seurakunnan voimalla helluntaina, ja muuttaa uskovien kuolevaiset ruumiit Kristuksen oman ruumiin kaltaiseksi ylösnousemuksen kirkkaudessa.24  Pyhä Henki annetaan kaikille, jotka uskovat Herraan Jeesukseen Kristukseen ja vastaanottavat Hänen pelastajana.25  Isän lupaus siitä, että Pyhä Henki lähetetään voimassa, ei ollut ainoastaan ensimmäisille opetuslapsille, vaan jatkuu sukupolvesta toiseen. Jumala suvereenisti antaa Pyhän Hengen lahjat Kristuksen Ruumiin rakentamiseksi.26  Herra Jeesus Kristus antoi apostolien, profeettojen, evankelistojen ja pastori-opettajien lahjat tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön ja Kristuksen Ruumiin rakentamiseen.27

Seurakunta, joka on Kristuksen Ruumis ja tuleva morsian, on omistautunut palvomaan ja palvelemaan Jumalaa, kastamaan ja viettämään Herran ehtoollista sekä tekemään hyviä töitä.28  Seurakunnan ensisijainen tehtävä kaikkina aikoina on opettaa kaikkia kansoja ja tehdä opetuslapsia vieden evankeliumia jokaiselle elämän ja ajatuksen tasolle. Seurakunnan perimmäinen tavoite on sielujen lunastus, joka tapahtuu kuuliaisuudesta lähetyskäskylle.29

Saatana. Uskomme, että Saatana luotiin täydelliseksi enkeliolennoksi.30  Hän kapinoi Jumalaa vastaan.31  Sen seurauksena hänestä tuli turmeltunut, Paholainen, sen enkelijoukon johtaja, joka lankesi hänen kanssaan. Hän on Jumalan ja Jumalan ihmisten vastustaja.32  Saatana on kärsinyt tappion ja tuomittu ristillä. Nyt häntä odottaa lopullinen tuomio tuhatvuotisen valtakunnan lopussa.33

Aikojen täyttymys käsittää seurakunnan ylöstempauksen, jota seuraa kirjaimellinen seitsemän vuoden vaivan aika maan päällä, Jeesuksen toisen tulemuksen, jonka myötä alkaa Hänen kirjaimellinen tuhannen vuoden hallituskautensa maan päällä Jerusalemista käsin sekä niiden ihmisten lopullisen tuomion, jotka eivät ole pelastuneet.34  Saatana joukkoineen sekä ihmiset, jotka eivät ole Kristuksessa, erotetaan iankaikkisesti Jumalan läsnäolosta kärsimään iankaikkista rangaistusta kirjaimellisessa helvetissä.35  Kaikki, jotka Kristus on lunastanut pimeyden valtakunnasta valkeuden valtakuntaansa, ovat turvassa Kristuksen kanssa Uudessa Jerusalemissa, uudessa taivaassa ja uudessa maassa, iankaikkisesti.36

Linkkien Raamatunkohdat:
1 –  Ps 19:7-13; 119:89,105.
2 –  2 Tim 3:15-17.
3 –  Jes 8:20; Gal1:8-9.
4 –  Matt 22:29-33; Ef 2:20; Apt 28:23.
5 –  1 Kor 2:7-16.
6 –  5.Moos 6:4; 1 Kor 8:4,6; Jes 44:6-8; 57:15; 1 Joh 4:8; 1.Moos 17:1; Ps. 145:3.
7 –  Matt 3:16-17; 28:19; 1 Kor 12:4-6; 2 Kor 13:14.
8 –  Joh 14:23,25; 15:26; 16:13-15.
9 –  1.Moos 1:1; Hebr 11:3; Ps 33:9.
10 –  Joh 1:3,10; Kol1:15-17; Heb 1:2-3; Ps 147:13; Room 8:28; Joh 3:16.
11 –  Room 11:36; Ilm 4:11.
12 –  1.Moos 1:26-27.
13 –  Room 5:12, 16-17; Jer 17:9; Ef 2:1-3; Joh 6:44.
14 –  Joh 3:3-7; Apt 4:12.
15 –  Joh 1:1, 20:28; Kol 1:19; 1Tim 2:5-6; Heb 2:14-18.
16 –  Joh 1:14; Matt. 1:18, 22-23; Luuk 1:35; Joh 8:29; Heb 5:8.
17 –  Joh 19:33-37; Room 4:24-25; 1 Kor 15:1-3; 2 Kor 5:21; 1Piet 2:24; 1 Joh 2:2; Apt 1:9-11; 1 Tes 4:16-17.
18 –  Kol 1:8, 2:15; Heb 1:3-4.
19 –  Ef 2:8-9; Room 5:1; Apt 16:31, Room 3:25; Heb 9:12, 10:19; Ilm. 1:5.
20 –  Apt 2:38; Tiit 3:4-7; Apt 3:19-21.
21 –  Apts 4:12.
22 –  Ef 1:17; Gal 6:14-15.
23 –  Joh 15:8-10; 1 Kor 12:13; Joh 3:5; 1 Kor 6:19; Room 8:9-11; Gal 5:22-23; 2 Kor 3:17-18, 1 Piet 1:2.
24 –  1 Piet 1:10,12; 2 Piet 1:20-21; Luuk 4:1, 18-21; Apt 2:4, 4:31; Room 8:11; Fil 3:21; 1 Kor 15:51-52; 1 Joh 3:2.
25 –  Apt 2:38-39; Luuk 11:13.
26 –  1 Kor 12:7-11, 28-31; 14:1, 13; Room 12:6-8.
27 –  Ef 4:7-16; Luuk 11:28; Joh 14:26; 15:26; 16:13.
28 –  Room 12:4-5; 1 Kor 12:27; Ef 2:22; 5:23, 26,27; 1 Piet 2:5, 9-10; Ef 2:10; Titus 2:14.
29 –  Matt 28:19-20; 2 Kor 10:4-5.
30 –  Hesl 28:15.
31 –  Hesl 28:15-18; Jes 14: 12-17.
32 –  Ilm 12:4, 10-17; 13:7; 2 Kor 11:13-15.
33 –  Joh 16:11; Ilm 20:1-2, 7-10.
34 –  1 Tess 4:13-17; 1 Kor 15:50-54; 2 Kor 5:10; 1 Kor 3: 11-15; Matt 24:30; Apt 1:11; Ilm 1:7; Sak 12:10; 14:3-11; Ilm 20:11-15.
35 –  Mat 25:41; Mark 9:47-48; 2 Tess 1:7-10.
36 –  Ilm 21:1-4.