Tiedote henkilötietojen keruusta 9.8.2020

Tällä hetkellä covid-19-epidemian johdosta Turun Raamattu puhuu -seurakunnan tilaisuuksiin osallistuvien määrää on rajoitettu. Tilaisuudet lähetetään kuitenkin julkisena suoratoistona seurakuntalaisten ja muiden katsottaviksi.  

Tilaisuuteen tuleminen paikan päälle edellyttää ennakkoilmoittautumista seurakunnan sihteerille sen varmistamiseksi, että tilat eivät tule liian täyteen. Mahdollisen Korona-altistuksen jäljittämisen helpottamiseksi pidämme kokouskohtaista listaa tilaisuuteen osallistuneista tarkkuudella, jolla henkilö kyetään tunnistamaan (henkilöiden etunimet ja sukunimen ensimmäinen kirjain; mikäli sukunimeä ei tarvita, sitä ei tallenneta). Näitä listoja säilytetään korkeintaan 3 viikkoa.  

Jos tarve henkilöiden jäljittämiseen tulee, listalla olevalle henkilölle viestii vain seurakunnan sihteeri. Listoja ei luovuteta viranomaisille. 

Listoista vastaa ja niiden hävittämisestä huolehtii seurakunnan sihteeri. Listat eivät muodosta tilapäisluonteensa takia henkilörekisteriä. Ne säilytetään tietoturvallisessa paikassa, johon on rajattu pääsy sihteerillä ja hänen varahenkilöllään, seurakunnan pääpastorilla (ja tämän sijaisella).  

Suuri Armo ry 

Turun Raamattu Puhuu -seurakunta