Yhteinen vetoomus kansamme ja vaalien puolesta

Yhteinen vetoomus kansamme ja vaalien puolesta
Hyvä seurakunnan pastori /rukouspiirit ja sen rukoilijat
Vaalit ovat kevätkauden tärkein puheenaihe ja median ykkösuutisena monella tavalla. Meidän maallamme on tulevaisuus ja
siihen me voimme vaikuttaa rukousten kautta. Vanhurskaan rukous voi paljon sanotaan sanassa (Jaak.5: 16). Meille
Jumalan seurakuntana on annettu voimallinen ase rukous, jolla voimme vaikuttaa, niin kuin Sana sanoo; jopa kuninkaitten
sydämiin (Snl.21: 1). Yhteiskunnallinen päätöksenteko on yksi vaikuttamisen portti, johon seurakunta voi vaikuttaa
rukouksin ja äänestämällä vanhurskaita päättäjiä eduskuntaan. Jumala asettaa esivallan meidän valintamme mukaan
seuraavaksi neljäksi vuodeksi.
Olemmeko tehneet kaikkemme sen hyväksi seurakuntana ja esirukoilijoina. Nyt on haasteen aika. Jeesus kehotti
rukoilemaan ja paastoamaan (Matt. 9: 14,15). Sitten kun minä menen pois, te paastoatte. Raamattu muistuttaa, että
vaikeina aikoina on aina paastottu ja kuulutettu paasto (Joona).
Olemme ​ Helsinki rukoilee ​ -verkostossa kokoamassa paastorinkiä, joka alkaisi 5.3. ja päättyisi 13.4. eli yhteensä
neljäkymmentä päivää.
Tämä tulisi toimimaan, jos löydämme 40 seurakuntaa/ rukouspiiriä/ henkilöä ja osallistujia voi mielellään olla useampiakin.
Tavoitteena on, että ​ jokainen ottaisi yhden päivän​ paaston, joka olisi joko kokopaasto tai osapaasto kunkin oman
terveydentilan mukaan. Näin saataisiin katkeamaton ketju. Sitoutuneet henkilöt kokoontuisivat rukoilemaan vaalien puolesta
esim. illalla klo 18 tai sen mukaan kuin ovat sopineet. Ohjeena voi käyttää esim. Rukous Suomen puolesta lehtistä.
Otetaan huomioon tämä – nyt on aika nousta.​ Muslimit paastoavat paljon (40 pv/21 tuntia päivittäin) ja rukoilevat paljon.
Näin tekevät myös noidat ja saatananpalvojat. Kuitenkin Jumala sanoo, että Hän on asettanut seurakunnan kansan portiksi
ja kiveksi; ”​ Ja joka tähän kiveen kaatuu, se ruhjoutuu, mutta jonka päälle se kaatuu, sen se murska ​ a (Matt. 21: 44). Samoin
Jumala kehottaa meitä ottamaan käyttöön Jumalalliset aseet, jotka hän on antanut seurakunnalle ja vanhurskaille.
Vanhurs-kaus kansan korottaa, mutta synti on sen häpe ​ ä (Snl. 14: 34)
Oletko valmis ottamaan esirukoilijana tämän haasteen vastaan?​ Michael Kimuli Ugandasta oli Suomessa tammikuussa
2019 ja kertoi oman maansa haasteista. Hän kertoi, kuinka Jumala lähetti suomalaisia ja muita Pohjosmaista tuomaan heille
Raamatun kehotuksen paastota ja rukoilla tuona vaikeana aikana. Hän kysyi, olemmeko me nyt tänä hyvinvoinnin aikana
jättäneet käyttämättä sen aseen, jota he käyttivät eniten Ugandan hirmuhallituksen aikaan ja siihen aikaan, kun aids tuhosi
maata. Kansakunta muuttui – he paastosivat ja rukoilivat.
Miten on, uskallammeko käydä yhteisesti rukoushaasteeseen. Yksi seurakuntasi päivä voi muuttaa tämän kansan suunnan,
perhearvot, lapset, nuoret, vanhukset jne. Me voimme vielä vaikuttaa kansakunnan suuntaan.
Yhteiskunnan perusrakenne eli perhe on uhattuna. Muun muassa Seta on asettanut sateenkaarijärjestöjen vaalitavoitteet
2019 eduskuntavaaleissa. Neljä kärkihanketta ovat sateenkaari- poliittinen toimintaohjelma, translain kokonaisuudistus,
intersukupuolisten oikeuksien turvaaminen sekä kolmas oikeudellinen sukupuolivaihtoehto. Seta ajaa määrätietoista
sateenkaaripolitiikkaa (luettavissa ranneliike.net sivuilla).
Meidän on aika herätä ja nousta seurakuntina paasto- ja rukoushaasteeseen. Yksi seurakuntasi päivä voi muuttaa
kansan suunnan. Se tulee tehdä yhdessä ja yksimielisesti rukoillen.
Ilmoita paastopäivä ja seurakuntasi nimi/rukouspiiri. Niin me näemme, onko koko neljänkymmenen päivän ketju
koossa.
Jorma Lahikainen
jorma.lahikainen@gmail.com