Turun Raamattukoulu

Turun Raamattukoulu –  kevät 2017

Pastori Ismo pitää sunnuntai iltaisin klo 18.00 Roomalaiskirjeen kursseja.

Roomalaiskirjeen kursseja voi kuunnella tallenne sivulla.

Armoni

 

Ps 119:160, 162 Sinun sanasi on kokonansa totuus,ja kaikki sinun vanhurskautesi oikeudet pysyvät iankaikkisesti.Minä riemuitsen sinun puheestasi, niinkuin suuren saaliin saanut

 

Aikaisempia kursseja:

Näitä voi kuunnella myös netissä, tunnukset voit pyytää osoitteesta: www.raamattupuhuuturku.fi/palaute

Kevät 2013:

-Kristinoppi III

-Teologian johdantokurssi / Introduction to Theology

Syksy 2012:

-Johdanto lähetystyöhön / Introduction to Missions

-Paavalin kirjeet II

Kevät 2012:

-Profeetat Vanhassa Testamentissa

-Kristinoppi 2

Syksy 2011:

– Historialliset kirjat Vanhassa Testamentissa

– Evankeliumit

Kevät 2011:

– Viisi Mooseksen kirjaa

– Paavalin kirjeet osa I

– Kristinoppi osa I

Koulussa voi suorittaa kolme eri oppimäärää, joiden päämäärät eroavat jossakin määrin toisistaan. Voit myöskin tulla vain kuunteluoppilaaksi.

1) Lyhyt oppimäärä. Tämä on 35 opintopisteen kokonaisuus, jonka tarkoitus on kehittää tasapainoista suhdetta Jumalaan, omaan elämään, seurakuntaan ja kristilliseen palvelustyöhön sekä antaa peruskäsitys kristillisestä opista ja Raamatun historiasta ja sisällöstä sekä kehittää kykyä soveltaa Raamattua elämässä.

2) Keskipitkä oppimäärä. Tämä on 70 opintopisteen kokonaisuus, joka syventää Raamatun tuntemusta huomattavasti lyhyestä oppimäärästä ja painottaa palvelutaitoja seurakunnassa. Lyhyen oppimäärän lisäksi siis opintopisteitä tulee 35. Keskipitkään oppimäärään kuuluu myös harjoitustyö, jossa harjaannutaan seurakuntapalvelukseen liittyvissä käytännön taidoissa.

3) Pitkä oppimäärä. Tämä on 100 opintopisteen kokonaisuus, joka syventää keskipitkän oppimäärän opetusta sekä keskittyy johonkin pääaineeseen. Pitkän oppimäärän yhteiset opinnot ovat laajuudeltaan 20 opintopistettä ja kunkin pääaineen laajuus on 10 opintopistettä. Myös useammasta pääaineesta voi valmistua. Pääaineita on kolme: Raamatun sisältö, Raamatun tutkiminen ja seurakuntatyö. Pitkään oppimäärään kuuluu myös lopputyö, jossa harjoitellaan jonkin aiheen tutkimista ja kirjallista esittämistä Raamatun näkökulmasta.

Voit oppia jo muutaman lukukauden aikana perusteita Raamatun tutkimisesta ja syventää Jumalan Sanan tuntemustasi.

Et saa ainoastaan lisää tietoa, vaan myös eväitä jumalasuhteesi syventämiseen ja mahdollisuuden nauttia päivittäisestä yhteydestä muiden uskovien kanssa.

Päämäärät:

-Jumalasuhteen syventäminen

-Tasapainoisen ja hengellisen suhteen kehittäminen Jumalaan, omaan elämään, seurakuntaan ja kristilliseen palvelustyöhön

-Yleinen Raamatun ja kristinopin tuntemus ja sovellus

Kurssit sopivat yhteen Pohjoismaisen Raamattukoulun tutkintojen kanssa.

Pohjoismainen Raamattukoulu

Pohjoismainen Raamattukoulu toimii Helsingissä, Pukinmäessä:

sähköpostiosoite on raamattukoulu(at)raamattupuhuu.fi ja puhelin 09-634 200

Mahdollisuus on siis myös jatko-opintoihin eri puolilla maailmaa ja

Maryland Bible College & Seminary:ssa

http://www.mbcs.edu/

.